Architektura  Budownictwo Nadzór budowlany

//O FIRMIE
PROBUD-BK S.C.
L&K CZERWIONKA

Firma PROBUD-BK S.C. L&K CZERWIONKA została założona w 2009r. Właścicielami firmy są Lucjan Czerwionka i Krzysztof Czerwionka. Głównym przedmiotem działalności firmy jest sporządzanie projektów architektoniczno-budowlanych oraz kierowanie budową obiektów budowlanych.

Klienci naszej firmy są kompleksowo przeprowadzani przez proces budowlany począwszy od pozyskania wszelkich niezbędnych dokumentów formalno-prawnych, przygotowania koncepcji i założeń projektowych, sporządzenia pełnej dokumentacji projektowej z wszystkimi wymaganymi opracowaniami, aż do uzyskania pozwolenia na budowę, prowadzenia nadzoru budowlanego nad realizacją inwestycji, zakończenia budowy i przystąpienia do użytkowania obiektu.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

//OFERTA
PROJEKTOWANIE

Firma oferuje usługi projektowe w zakresie architektury
i konstrukcji obiektów budowlanych.

Wykonujemy:

 • Indywidualne projekty architektoniczno-budowlane:
  • Budynki mieszkalne jednorodzinne
  • Budynki mieszkalne wielorodzinne
  • Budynki użyteczności publicznej
  • Budynki biurowe, usługowe, handlowe
  • Budynki przemysłowe, produkcyjne, magazynowe
  • Garaże i budynki gospodarcze
  • Rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków
  • Zmiana sposobu użytkowania obiektów istniejących
  • Termomodernizacje budynków
 • Adaptacje projektów typowych
 • Projekty zabezpieczeń budynków na szkody górnicze
 • Inwentaryzacje budowlane
 • Projekty podziału budynku na samodzielne lokale
 • Projekty rozbiórki obiektów budowlanych

Współpracując z wykwalifikowanymi inżynierami w specjalności instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, drogowej, hydrotechnicznej oraz geodetami zapewniamy również wykonanie projektów instalacji wewnętrznych, instalacji zewnętrznych, przyłączy wodno-kanalizacyjnych, zjazdów z dróg publicznych, dróg, obiektów hydrotechnicznych, a także wykonanie map do celów projektowych, podziały nieruchomości oraz pełną obsługę geodezyjną na etapie realizacji inwestycji.

//OFERTA
NADZÓR BUDOWLANY

Posiadając uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń zapewniamy usługi w zakresie:

 • Kierowanie budową obiektów budowlanych w odniesieniu do konstrukcji i architektury obiektu – funkcja kierownika budowy
 • Wykonywanie nadzoru inwestorskiego – funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego
 • Doradztwo techniczne w zakresie budownictwa
 • Porady i konsultacje w zakresie obowiązujących przepisów budowlanych
 • Ocena zgodności planowanej inwestycji z obowiązującymi przepisami
 • Wykonywanie ekspertyz technicznych oraz ocen stanu technicznego budynków

//OFERTA
NADZÓR BUDOWLANY NA TERENIE
ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH

Na podstawie świadectwa Dyrektora OUG w Rybniku stwierdzającego posiadanie kwalifikacji do wykonywania czynności osoby średniego dozoru ruchu w specjalności budowlanej
w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny RYB.0013.985.2013.GS świadczymy usługi obejmujące nadzór nad realizacją obiektów budowlanych na terenie podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny pełniąc funkcję kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

 

 

Prowadzone nadzory:

 

 

KWK „Pniówek”
KWK „Knurów-Szczygłowice”
KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Borynia”

Kontakt

PROBUD-BK S.C. L&K CZERWIONKA
43-200 Pszczyna, ul. Piękna 8
NIP: 6381771593

PRACOWNIA PROJEKTOWA:
43-200 Pszczyna, ul. Stefana Batorego 26
I piętro, pok. 4
e-mail: biuroprobud@czerwionka.hub.pl

mgr inż. Lucjan Czerwionka
tel.: 604 078 387

mgr inż. Krzysztof Czerwionka
tel.: 502 607 162

 

2018-03::1522236823-fb-f-logo-blue-50.pngNasz facebook
www.facebook.com/czerwionkaprojekty

Napisz do nas
Przyjedź do nas